സുകുമാർ മുരളീധരൻ

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ഗവേഷകന്‍. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഓഫ് ജേണലിസം പ്രാക്ടീസ് ആന്റ് അസോസിയേറ്റ് ഡീന്‍ (റിസര്‍ച്ച്), ജിന്‍ഡാല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ജേണലിസം ആന്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍, ഒ.പി ജിന്‍ഡാല്‍ ഗ്ലോബല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി.