ബി. അജിത്​കുമാർ

ഫിലിം എഡിറ്റർ, സംവിധായകൻ. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു പഠനം. ‘ഈട' എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. നാലു പെണ്ണുങ്ങൾ, നിഴൽക്കുത്ത്, ഭാവം, അന്നയും റസൂലും, കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗിന് ദേശീയ- സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡുകൾ നേടി. നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ സംവിധാനവും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.