കെ.ബി. വേണു

സിനിമ-മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, നടൻ, നിർമാതാവ്, സംവിധായകൻ. ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി സിനിമ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് ക്ലബ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. കെ.ജി. ജോർജിന്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രകൾ, സിനിമയുടെ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി.