കിശ്വർ നഹീദ്​

പാക്കിസ്​ഥാൻകാരിയായ ഉറുദു കവി. ഫെമിനിസ്​റ്റ്​ എഴുത്തുകാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ബുലന്ദ്​ഷഹ്​റിൽ ജനിച്ച അവർ വിഭജനത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്​ഥാനിലെ ലാഹോറിലേക്കു പോയി. വിഭജനത്തിന്റെ കൊടുംക്രൂരതകൾക്ക്​ സാക്ഷിയായിരുന്നു. കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്കുപുറമേ കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്​തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​.