കെ. എ. മോഹൻ ദാസ്

എഴുത്തുകാരന്‍, തിരക്കഥാകൃത്ത് ജനകീയ കലാ സാഹിത്യവേദിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌