പി.എം.പി. നമ്പൂതിരി

കോഴിക്കോട്​ നടുവണ്ണൂരിനടുത്ത്​ കോട്ടൂർ സ്വദേശി. നാലുപതിറ്റാണ്ട്​ നാടകപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. നാട്ടിലെ കലാസമിതികളിലും ക്ലബുകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.