ഡോ. ഗോപകുമാർ ബി.

തൃശൂർ ഗവ. എഞ്ചിനീയറിങ്​ കോളേജിൽ മാത്തമാറ്റിക്​സ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ അസോസിയേറ്റ്​ പ്രൊഫസർ.