അർജ്ജുൻ അജിത്​

കഥാകൃത്ത്​, സംവിധായകൻ. മാധ്യമ പഠന ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി. സിങ്ക്​, Infinite, ഉണ്ണിയപ്പം തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​. വാഗാബോണ്ട്​സ്​ പാരലൽ കൾചർ എന്ന ഇൻഡി- പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ അംഗം.