അലോക് പെല്ലിശ്ശേരി

ഹൈദരാബാദ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ എം.എസ്​സി ഫിസിക്​സ്​ വിദ്യാർഥി