അഭിലാഷ്​ പിള്ള

സംവിധായകൻ, തിയേറ്റർ ഗവേഷകൻ. നാഷനൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പ്രൊഫസർ. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും സർവകലാശാലകളിൽ വിസിറ്റിങ് ഫാക്കൽറ്റിയും പ്ലേ ഡയറക്ടറുമാണ്.