കെ. കെ. ഹരീഷ്​ കുമാർ

കയ്​പമംഗലം ഗവ. ഫിഷറീസ്​ ഹയർസെക്കൻറഡി സ്​കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു.