ഹസൻ അബ്​ദുൽ മൗജൂദ്

ഈജിപ്തിലെ പുതു എഴുത്തുകാരിൽ ശ്രദ്ധേയൻ. ഫിക്ഷനും- നോൺ ഫിക്ഷനും എഴുതുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ്. ആദ്യ നോവൽ പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് 2005ൽ സൗറിസ് കൾച്ചറൽ പ്രൈസ് നേടി. 2018ൽ കയ്റോയിലെ അൽ ഖുത്തുബ് ഖാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹുറൂബ് ഫാത്തിന (നശീകരണ യുദ്ധങ്ങൾ) കഥാ സമാഹാരം 2020ൽ യൂസുഫ് ഇദ്രിസ് സമ്മാനം നേടി. ആ സൈക്കിൾ പഴയ സഖാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു എന്ന കഥ ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളതാണ്. 2003ൽ ദുബായ് ജേർണലിസം അവാർഡ് നേടി. ‘നത്രോൺ താഴ്വരയിലെ സന്യാസി വര്യൻമാർ' എന്ന പരമ്പരക്കായിരുന്നു അവാർഡ്. കയ്റോയിൽ ജീവിക്കുന്നു. സാഹിത്യ വാരികയായ അക്ബർ അൽ അദബിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററാണ്.