റൈഹാനത്ത്​

യു.എ.പി.എ ചുമത്തി യു.പി സർക്കാർ ജയിലിടച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ്​ കാപ്പന്റെ ഭാര്യ.