സജീവ്​ എടത്താടൻ

വിശാലമനസ്കൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ ബ്ലോഗർ. ദി സമ്പൂർണ കൊടകരപുരാണം, ദുബായ് ഡേയ്സ് എന്നിവ പുസ്തകങ്ങൾ. പ്രവാസി.