എ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

സ്വതന്ത്ര ന്യൂ മീഡിയ പ്രവർത്തകൻ, കോർപറേറ്റ്​ കണ്ടൻറ്​ കോച്ച്​. ദുബായ് മിഡിൽസെക്സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ മീഡിയ & മാനേജ്‌മെൻറ്​ വിഭാഗത്തിൽ Resource faculty from Industry ആയി ക്ലാസെടുക്കുന്നു.