എസ്​. കാർത്തിയേകൻ

യു.എസിൽ ഐ.ടി എഞ്ചിനീയർ. അംബേദ്​കർ കിങ്​ സ്​റ്റഡി സർക്കിൾ സ്​ഥാപകൻ. ഫ്രീ സോഫ്​റ്റ്​വെയർ മൂവ്​മെൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജാതീയ വിവേചനത്തിനെതിരായ കാമ്പയിനുകൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.