ഡി. മോഹൻദാസ്

തിരുവനന്തപുരം ഡോ. അംബേദ്കർ കൾച്ചറൽ ആന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എംപ്ലോയിസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു.