സൗമ്യ സാജൻ

ഹൈദരാബാദ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ സെൻറർ ഫോർ അപ്ലൈഡ്​ ലിംഗ്വസ്​റ്റിക്​സ്​ ആൻറ്​ ​ട്രാൻസ്​ലേഷൻ സ്​റ്റഡീസിൽ ഡോക്​ടറൽ റിസർച്ച്​ ഫെ​ലൊ.