സുധ ഭരദ്വാജ്​

​ഛത്തീസ്​ഗഢ് ആസ്ഥാനമായി ട്രേഡ്​ യൂണിയൻ പ്രവർത്തക, അഭിഭാഷക, പൗരാവകാശ പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഭീമ കൊറെഗാവ് കേസിൽ നാല് വർഷം വിചാരണതടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.