വർക്കി പാറയ്​ക്കൽ

ദല്‍ഹി അംബേദ്​കർ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന്​ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്​.