ഒര്‍ജിത് സെന്‍

ഗ്രാഫിക് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്, ഡിസൈനര്‍. 'റിവര്‍ ഓഫ് സ്‌റ്റോറീസ്' ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാഫിക് നോവലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ- പലസ്തീന്‍ തിയറ്റര്‍ സംരംഭമായ ഫ്രീഡം ജാഥക്കുവേണ്ടി നിരവധി കലാരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി.