ഹിബ അബു നദ

പലസ്തീനിയന്‍ കവി, നോവലിസ്റ്റ്, ന്യുട്രീഷനിസ്റ്റ്. നക്ബയില്‍നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട പലസ്തീനിയന്‍ കുടുംബത്തില്‍ 1991-ല്‍ മെക്കയില്‍ ജനിച്ചു. Oxygen is Not for the Dead എന്ന നോവല്‍ 2017-ല്‍ UAE-യുടെ 'ഷാര്‍ജ അവാര്‍ഡ് ഫോര്‍ അറബ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി'യില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.