മനോജ് കോടിയത്ത്

കഥാകൃത്ത്. 25 വർഷമായി ദുബായിൽ പ്രവാസജീവിതം നയിക്കുന്നു. ആദ്യ കഥാസമാഹാരം 'കിമയ'.