ഒ. അരുൺകുമാർ

ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ.എസ്​.എസ്​. കോ​​ളേജിൽ അധ്യാപകൻ. പടയണി കലാകാരൻ, പൊയറ്റ്​ പെർഫോർമർ.