ഡോ. ജോളി കെ. ജോൺ

ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സയൻസ്​ അക്കാദമി, ഐ.എസ്​.ആർ.ഒ തുടങ്ങിയ സ്​ഥാപനങ്ങളിൽ റിസർച്ച്​ ഫെലോ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എം.ജി യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ ​ഇൻറർ യൂണിവേഴ്​സിറ്റി സെൻറർ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ്​ റിസർച്ചിൽ വിസിറ്റിങ്​​ ഫെലോ.