വജ്ര സയറ

ഇൻറർനാഷനൽ റിലേഷൻസിൽ​ ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർഥി. ജിയോ പൊളിറ്റിക്​സ്​, ട്രൂ ​ക്രൈം, സോഷ്യോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ താൽപര്യം.