ഇല്യാസ് അലവി

1982-ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ദെയ്കുന്ദി പ്രവിശ്യയിൽ ജനനം. റഷ്യൻ അധിനിവേശ കാലത്ത് ബാലനായിരിക്കെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇറാനിലേക്ക് അഭയാർഥിയായി പലായനം. മുതിർന്നപ്പോൾ ആസ്‌ട്രേലിയയിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടി. ആസ്‌ട്രേലിയയിലെ ആഡലേഡിൽ ചിത്ര- പ്രതിഷ്ഠാപന കലാകാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പഷ്തു, പേർഷ്യൻ ഭാഷകളിലെഴുതുന്നു. ദേശം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ലെങ്കിലും താൻ അഫ്ഗാൻ കവിയാണെന്ന് ഇല്യാസ് അലവി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.