ഇബ്രു മംഗലം

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരി. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്.