ഡോ. രശ്​മി പി. ഭാസ്​കരൻ

മാധ്യമപ്രവർത്തക, ഡവലപ്​മെൻറ്​ ഇക്കണോമിസ്​റ്റ്​, പോളിസി അനലിസ്​റ്റ്​.