പ്രൊഫ. അരുൺ കുമാർ

ഇക്കണോമിസ്​റ്റ്​. ജെ.എൻ.യുവിൽ ഇക്കണോമിക്​സ്​ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മാൽക്കം എസ്​. ആദിശേഷയ്യ ചെയറിൽ പ്രൊഫസർ.