ബാ. വെങ്കടേശൻ

മധുരയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ബാ. വെങ്കടേശന്റെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരമായ "ഒറിജിനൽ ന്യൂസ്‌റീൽ കതൈകൾ' 1995 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിലോകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണമായത് 2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "രാജൻ മകൾ' എന്ന നീണ്ടകഥ സമാഹാരമാണ്. അവസാനമായി പുറത്തുവന്ന "വാരാണസി' എന്ന നോവൽ സ്ത്രീപക്ഷ വായനകൊണ്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ സ്പാരോ (SPARROW) എന്ന സംഘടനയുടെ 2019ലെ സ്പാരോ ലിറ്റററി അവാർഡ്, "ദി ഹിന്ദു' തമിഴിന്റെ 2019 ലെ "തമിഴ് തിരു' പുരസ്‌കാരം, അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള "വിളക്ക് സാഹിത്യ സംഘ'ത്തിന്റെ "പുതുമൈ പിത്തൻ നിനൈവ് വിരുത് - 2019' എന്നിങ്ങനെ പല പുരസ്‌കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.​​​​​​​