ഡോ. അശോകൻ നൊച്ചാട്​

കോഴിക്കോട്​ ഡയറ്റിൽ സീനിയർ ലക്​ചറർ. പ്രൈമറി, ഹൈസ്​കൂൾ, കോളജിയറ്റ്​ തലങ്ങളിൽ അധ്യാപകൻ. സ്​ത്രീ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.