മനോജ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ദുബായില്‍ വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ സജീവസാന്നിധ്യം. ഷാര്‍ജ പുസ്തകോല്‍സവത്തില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്ത 'പല കാലങ്ങളില്‍ ചില മനുഷ്യര്‍' എന്ന പുസ്തകം എഴുതി