അനഘ കെ.പി.

കാലിക്കറ്റ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ എം.സി.ജെ. വിദ്യാർത്ഥിനി. എസ്. എഫ്. ഐ മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം. കോഴിക്കോട് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മുൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സ​ൺ.