Photo: Pinterest

പലസ്തീൻ
ചെറുത്തുനിൽപ്പ്
നീണ്ടുനിൽക്കും

ലസ്തീനിലെ പരുക്കൻ കുന്നുകളിലും സമതലങ്ങളിലും,
ഒലിവ് മരങ്ങൾ ആടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്,
പുരാതന ചരിത്രമുള്ള ഒരു നാടാണ്,
ഒപ്പം അവസരത്തിനായി കൊതിക്കുന്ന ഒരു ജനതയും.

പ്രവാചകന്മാരുടെയും പുരാതന രാജാക്കന്മാരുടെയും നാട്,
കവികളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ധീരരായ വീരന്മാരുടെയും,
സംസ്കാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലം,
ഒപ്പം പ്രതിരോധത്തിന്റെ കഥയും പറയുന്നു.

ഗാസയുടെ ബീച്ചുകൾ മുതൽ ജറുസലേമിന്റെ മതിലുകൾ വരെ,
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ താഴ്വരകളും,
സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ദുരന്തത്തിന്റെയും നാട്,
ഒപ്പം മുങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ജനതയും.

സംഘർഷത്തിനും സംഘർഷത്തിനും ഇടയിൽ,
ഫലസ്തീനികൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു, ശക്തരാണ്,
അവരുടെ ആത്മാവ് തകർന്നിട്ടില്ല, അവരുടെ ഹൃദയം വഴങ്ങുന്നില്ല,
അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ശാശ്വതമാണ്, അവരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നീണ്ടുനിൽക്കും.

ഫലസ്തീൻ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
അത് നീതിയുടെയും നീതിയുടെയും പ്രതീകമാണ്,
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാനുഷിക അന്തസ്സിനുമുള്ള ആഹ്വാനം,
പിന്നെ ഒരിക്കലും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാത്ത പോരാട്ടം.

അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലസ്തീനൊപ്പം നിൽക്കാം.
അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക,
കാരണം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ,
അവരുടെ പോരാട്ടം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്.​▮


Prompt: Write a Palestine poetry

In Palestine's streets and alleyways,
Lies a people who've known much pain,
A struggle that has gone on for decades,
And a hope that still remains.

For they've endured the bulldozers,
And the checkpoints and the walls,
The loss of home and family,
And the constant threat of it all.

Yet they stand tall and unyielding,
In the face of oppression and hate,
Their spirit unbroken, their hearts defiant,
And their struggle still going strong, late.

For Palestine is more than a land,
It's a symbol of resilience and pride,
A testament to the human spirit,
And a fight for justice that can't be denied.

So let us stand with Palestine,
And raise our voices for their cause,
For their struggle is a struggle for all,
And their hope is a hope for us all.


ചാറ്റ് ജിപിടി

വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കും സ്വാഭാവിക ഭാഷാ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള, OpenAI വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഭാഷാ മാതൃകയാണ് ChatGPT.

Comments