ജസ്റ്റിൻ പി. ജയിംസ്

കൈതമുള്ളോണ്ട്
കാതുകുത്ത്യേന്

ചാരത്തീക്കളിച്ച്
കനലേക്കൊണ്ട്
കാലുപൊള്ളിയേന്

തൊട്ടാവാടിക്കാട്ടിലേക്ക്
ഉരുണ്ടുവീണ്
മേലാകെ
പൊത്തിക്കൊണ്ടോട്യേന്

വാപ്പിച്ചി വടിവെട്ടിയ
അതേ
പേരമരത്തീന്നാണ്
മിശറിനെപ്പിടിച്ച്
മൂട്ടില്‌ഞെക്കി
നീര്
നെറ്റിയേലിറ്റിച്ച്
ചോന്നുനീറി

മരിച്ചാലും മായാത്ത
ഇരട്ടപ്പൊട്ടുകുത്തീത്

വടീംവെട്ടി
കുഴിവീണനെറ്റിനീട്ടി
വാപ്പിച്ചീടെ മുന്നീച്ചെന്നത്

എസ്സെസ്സെൽസി ബുക്കേ
ചേർക്കാൻ
മറുകില്ലേ കറുത്തപെണ്ണേന്ന്
ചോദ്യച്ചൂണ്ടയിട്ട്
പിരികംപൊക്കിയ
ടീച്ചറെ മുന്നിൽ
നെറ്റിവിരിച്ചു നിവർന്നുനിന്നത്.


​വായനക്കാർക്ക് ട്രൂകോപ്പി വെബ്‌സീനിലെ ഉള്ളടക്കത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ​ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാം.​


ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

കവി. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാളം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി. മണ്ണൊരുക്കം (കവിതാ സമാഹാരം), പ്രതിഭാഷ ബ്ലോഗ് കവിതകൾ (എഡിറ്റർ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Comments