ഡോ. ലക്ഷ്മി മധുകുമാർ

A study of the Ecological thought in select works of O.V.Vijayan എന്ന വിഷയത്തിൽ കാലിക്കറ്റ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ നിന്ന്​ പിഎച്ച്​.ഡി. ഇപ്പോൾ ആസ്​ത്രേലിയയിൽ താമസം.