ഡോ. ഗോഡ്‌വിൻ എസ്.കെ.

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിൽ സാമ്പത്തികശാസ്​ത്ര വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ്​ പ്രൊഫസർ. ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത്​ ഇക്കാണോമിക്​സ്​ ആൻറ്​ പോളിസി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ദേശീയ- അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ അക്കാദമിക ​പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഡബ്ല്യു.എച്ച്​.ഒ ബുള്ളറ്റിൻ, ബ്രിട്ടീഷ്​ മെഡിക്കൽ ജേണൽ, സയൻസ്​ പബ്ലിഷിങ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ എന്നിവയുടെ റിവ്യൂ പാനലിൽ അംഗമാണ്​. ഹെൽത്ത്​ ഫിനാൻസിങ്​, ഫിലോസഫി ഓഫ്​ ഇക്കണോമിക്​സ്​ എന്നീ മേഖലകളിൽ ​അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.