കെ.എസ്​. ശബരിനാഥൻ

യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ സംസ്​ഥാന വൈസ്​ പ്രസിഡൻറ്​.