ഡോ. അനീഷ്​ ടി.എസ്​.

തിരുവനന്തപുരം​ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ്​ പ്രൊഫസർ. സംസ്​ഥാനത്ത്​ കോവിഡ്​ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിദഗ്​ധ സമിതിയിൽ അംഗം.