വിജിഷ വിജയൻ

കവി, പരപ്പനങ്ങാടി ശിഹാബുദ്ദീൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ അധ്യാപിക. നിറങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം.