ജോയ്​സി ജോയ്​

കോമൺഗ്രൗണ്ട്​സ്​ ഇൻറർനാഷനൽ അക്കാദമിയുടെ അക്കാദമിക്​ ഹെഡ്​. ലാൽ ജോസിന്റെ സിനിമകളിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ ഡയറക്​ടറായും മറ്റു സിനിമകളിൽ ലാംഗ്വേജ്​ ട്രെയിനറായും വർക്കുചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​.