അനിൽ ദേവസ്സി

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. ​​​​​​​യാ ഇലാഹി ടൈംസ്​ ആദ്യ നോവൽ.