ശ്രീനാഥ് ശങ്കരൻകുട്ടി

കഥാകൃത്ത്​, നിരൂപകൻ. ഖത്തറിൽ പെട്രോളിയം മേഖലയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വിഭാഗം തലവനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.