എൻ.ജി. ഉണ്ണികൃഷ്​ണൻ

കവി, നാടകപ്രവർത്തകൻ, വിവർത്തകൻ. കൊച്ചിൻ ​കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഒരു കുരുവി ഒരു മരം, ചെറുത്​ വലുതാകുന്നത്‌, പശുവിനെക്കുറിച്ച്​ പത്തു വാചകങ്ങൾ/യന്ത്രവും എന്റെ ജീവിതവും, കടലാസുവിദ്യ, ​​​​​​​Ten Sentences about the Cow and other Poemsഎന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.