യഹൂദ അമിക്​ഹായ്​

ഇസ്രായേൽ കവി, എഴുത്തുകാരൻ. 1936ൽ ജർമനിയിൽ നിന്ന് പലസ്‍തീനിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് അമിഖായുടെ കുടുംബം. പിന്നീട്​ ജെറുസലേമിൽ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങി. സൈനികനും അധ്യാപകനുമായും ക​ഴിഞ്ഞു. വംശീയത, യുദ്ധം, ഹിംസ എന്നിവക്കെതിരായ ചിന്തകളാണ്​ പ്രധാന പ്രമേയം. ഹീബ്രു കവിതയുടെ ആധുനികീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. നിരവധി ലോക ഭാഷകളിലേക്ക്​ കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​.