കെ.ടി. അനസ്​​ മൊയ്​തീൻ

കവി. പാലക്കാട്​ വല്ലപ്പുഴ അറബിക്​ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥി.