സിനി പണിക്കർ

നോവലിസ്​റ്റ്​. അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്​ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനു കീഴിലുള്ള ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്​സ്​മെൻറ്​ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ (DEA) സീനിയർ സയൻറിസ്​റ്റ്​. "Sita: Now You Know Me’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്​ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഈ നോവൽ "യാനം സീതായനം’ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക്​ വിവർത്തനം ചെയ്​തു.