ഡോ. മനോജ്​ തേറയിൽ

കൺസൾട്ടൻറ്​ സൈക്യാട്രിസ്​റ്റ്​, എൻ.എച്ച്​.എസ്​, യു.കെ. ഡയറക്​ടർ, ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ​ഫോർ മൈൻഡ്​ ആൻറ്​ ബ്രെയിൻ, തൃശൂർ. ഡയറക്​ടർ, ഓപൺ മൈൻഡ്​ ചാരിറ്റി.