അക്കൈ പദ്​മശാലി

ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. മോട്ടിവേഷനൽ സ്​പീക്കർ, ഗായിക. കർണാടകയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിവാഹം അക്കൈയുടേതായിരുന്നു. ‘അക്കൈ’ എന്ന ആത്മകഥ ​പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.